Strøm mot strie strømmer – ferjene i Trondheimsfjorden

I løpet av fem-seks minutter skal ferjene med kapasitet på 400 personer, 130 personbiler og 10 vogntog lades mens de ligger til kai. Overfarten mellom Flakk utenfor Trondheim og Rørvik på Fosen, byr på strie strømmer og periodisk friske vindforhold og vil kreve motorkraft. De solide trafoene på hver side av fjorden er montert og koblet av Kraftmontasjen.

Hybrid-ferjer

Flakk-Rørvik er ett av landets mest trafikkerte samband. De nye ferjene er plug-in hybrid, med dieselgeneratorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land. Målet er å gå med så mye strøm som mulig. Samtidig må ferjene kunne gå om det oppstår strømbrudd og det blir umulig å lade. Nær halvparten av drivkraften kommer fra strøm. På sikt er målet å få helelektrisk drift på strekningen.

En Tesla per minutt

Effekten på ladestasjonene på hver side av fjorden tilsvarer det som kreves for en full-lade én Tesla på ett minutt, 4,5 megawatt. Dette er en helt ny batteriteknologi som er utviklet i Trondheim, og som tidligere ikke er prøvd ut i praksis. Norge var først ute med elektriske ferjer og vi har fått en kompetanse og erfaring som i seg selv er en garanti for at teknologien vil fungere.

Verdensledende

Norsk kompetanse og målet om transport med nullutslipp har ført til at Norge har blitt verdensledende på elektriske skip. Teknologien brukes i dag i offshoreskip, transportfartøy i oppdrettsnæring, fiskesjarker m.fl. Verdens første, batteridrevne ferje ble satt i drift i Sogn og Fjordane i 2015.

Hittil har det vært vanlig å lade el-ferjer med 690 volt, mens trafoene som brukes på Flakk-Rørvik har en effekt på hele 11.000 volt, altså 15 ganger kraftigere. Dette er et av de første prosjektene med så høye effekter som bygges i Europa. Om få år regnes det med at 11.000 volt er den nye standarden.

Når ferjen legger til kai, kobles ladestasjonen automatisk på.

Se mer om de nye ferjene her

Vil du vite mer? Kontakt Tor Åge Ingvaldsen på telefon 41 64 39 40

Kontakt