Illustrasjon av nye Gardermoen lufthavn

Utbygging av Gardermoen Lufthavn

Kraftmontasjen deltok i utbyggingen av Gardermoen lufthavn som var kostnadsberegnet til 3,3 milliarder kroner.

Kraftmontasjen sørget for strøm til prosjektet Non-Schengen Øst (UNSØ), som omfattet nye bygg på ca. 30.000 kvadratmeter tilknyttet pir øst, ytterst i utenlandsterminalen, med teknisk infrastruktur og plasser for flyoppstilling.

Det var kapasiteten for interkontinental trafikk og trafikk til destinasjoner utenfor Schengen som skulle bli vesentlig utvidet på Gardermoen.

Kapasiteten for passasjerer utenfor Schengen-området ble utvidet fra 5,5 millioner til 8 millioner per år.

Utbygging påvirket ikke driften
Utvidelsen av Gardermoen skjedde med minst mulig forstyrrelse av ansatte og passasjerer. Terminalen ble skjermet fra byggeplassen, transport av materialer og avfall fikk egen adkomst og noen gater ble erstattet med bussing i en periode.

Kraftmontasjen sørget for strøm til hele prosjektet. Blant annet leverte og installerte vi tørrisolerte trafoer som hver veide 3,5 tonn. Dette er høyspent-trafoer som er ekstra brannsikre og fri for olje.

En viktig avtale
Tor Åge Ingvaldsen, daglig leder i Kraftmontasjen understreker at dette var en viktig kontrakt for Kraftmontasjen.

— Det ene var selve omfanget av kontrakten som kom på 4,5 million for vår del, men vel så viktig var den store anerkjennelsen det er for en relativ liten og (da) ganske nystartet bedrift å få en så viktig avtale. Vi nådde opp i konkurranse med de største og mest kjente, og ble tildelt oppdraget fra noen av Norges mest profesjonelle innkjøpere: Avinor.

I tildelingen av denne kontrakten fremhevde Avinor Kraftmontasjens oppgaveforståelse, evnen til å adressere alle aspekter ved oppdragets utfordringer og prosjektets særegenhet, samt en en bevisst og tydelig holdning til HMS og fremdriftsplaner.

Kontakt