Illustrasjon av nye Gardermoen lufthavn

Vi vant kontrakten med Avinor på Gardermoen lufthavn

Kraftmontasjen deltar i utbyggingen av Gardermoen lufthavn som er kostnadsberegnet til 3,3 milliarder kroner. Arbeidene forventes å være ferdigstilt i september 2021.

Kraftmontasjen skal sørge for strøm til prosjektet Non-Schengen Øst (UNSØ), som omfatter nye bygg på ca. 30.000 kvadratmeter tilknyttet dagens pir øst, ytterst i utenlandsterminalen, med teknisk infrastruktur og plasser for flyoppstilling.

Det er kapasiteten for interkontinental trafikk og trafikk til destinasjoner utenfor Schengen som skal bli vesentlig utvidet på Gardermoen.

Kapasiteten for passasjerer utenfor Schengen-området utvides fra 5,5 millioner til 8 millioner per år.

Utbygging påvirker ikke driften
Utvidelsen av Gardermoen skal skje med minst mulig forstyrrelse av ansatte og passasjerer. Dagens terminal skjermes fra byggeplassen, transport av materialer og avfall får egen adkomst og noen gater blir erstattet med bussing i en periode.

Kraftmontasjen sørger for strøm til hele prosjektet. Blant annet leverer og installerer vi tørrisolerte trafoer som hver veier 3,5 tonn. Dette er høyspent-trafoer som er ekstra brannsikre og fri for olje.

En viktig avtale
Tor Åge Ingvaldsen, daglig leder i Kraftmontasjen understreker at dette er en viktig kontrakt for Kraftmontasjen.

— Det ene er selve omfanget av kontrakten som beløper seg til 4,5 million for vår del, men vel så viktig er den store anerkjennelsen det er for en relativ liten og ganske nystartet bedrift å få en så viktig avtale. Vi har nådd opp i konkurranse med de største og mest kjente, og er tildelt oppdraget fra noen av Norges mest profesjonelle innkjøpere: Avinor.

I tildelingen av denne kontrakten fremhever Avinor Kraftmontasjens oppgaveforståelse, evnen til å adressere alle aspekter ved oppdragets utfordringer og prosjektets særegenhet, samt en en bevisst og tydelig holdning til HMS og fremdriftsplaner.