Godkjent i Elvirksomhetsregisteret for:

Bygning – lavspenningsanlegg

Industri – lavspenningsanlegg

Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg

Jernbane- og sporveisdrift – elektriske lavspenningsanlegg

Jernbane- og sporveisdrift – elektriske høyspenningsanlegg

Bygning – høyspenningsanlegg

Forsyningsanlegg – lavspenning

Forsyningsanlegg – høyspenning

Ledningsanlegg – lavspenning

Ledningsanlegg – høyspenning

Enkle høyspenningsanlegg – drift og vedlikehold

Prekvalifisert i Sellihca oppgradert

Registrert i Startbank

Godkjent installatør EKOM

Godkjent installatør i Sverige

.

Kontakt