Energimontørene Asbjørn Aune og Kenneth Kvalvik i Kraftmontasjen AS

Kraftmontasjen skal bygge ny linje på Sunnmøre

Mørenett har gitt Kraftmontasjen oppdraget med å skifte ut 15 km med 22 kilovolts kraftlinje i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.

Kraftmontasjen starter opp arbeidet i november 2020, og linjene skal stå ferdig i oktober 2021.

— Det var skarp konkurranse i markedet om dette oppdraget, så denne jobben er en hyggelig anerkjennelse av det vi i Kraftmontasjen står for, sier daglig leder Tor Åge Ingvaldsen.

Energimontørene i Kraftmontasjen er vant til stor variasjon i arbeidsoppgaver, for eksempel ny terminal på Gardermoen lufthavn, 4,5 megawatts ladestasjoner til hybridferjer i Trondheimsfjorden og høyspentkabler til oppdrettsanlegg ute i havet, men:

— Klassisk linjebygging utendørs er en favoritt blant montørene våre, så vi ser virkelig fram til å begynne på dette prosjektet, sier Tor Åge Ingvaldsen.

Det norske kraftnettet blir kontinuerlig oppgradert og utvidet. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har anslått at industri og nettselskap kommer til å investere cirka 140 milliarder kroner i løpet av det kommende tiåret.

Det er flere drivere bak disse investeringene. For det første øker forbruket av elektrisk kraft i samfunnet. Noen steder er distribusjonsnettet gammelt, underdimensjonert og nedslitt.

Dette svekker forsyningssikkerheten; risikoen for feil og strømbrudd øker. Noen steder i Norge vil det også bli igangsatt ny produksjon av elektrisk kraft, ikke minst fra fornybare kilder, og da må det bygges nye linjer, eller mer effektive linjer, for å distribuere kraften ut til forbrukerne.

Kraftlinjen mellom Brudevika og Nystøylen i Vanylven kommune ble bygd på 50-tallet. Gamle, kreosotimpregnerte tretraverser skal nå demonteres og alt av materialer; isolatorer, stolper, beslag og kraftlinjer, skal leveres til deponering eller resirkulering, før Kraftmontasjen bygger en ny, og moderne linje med miljøvennlige komposittmaster og aluminiumstraverser.

Oppdragsgiveren, Mørenett, eies av Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS, og har ansvaret for overføring av all elektrisk kraft til 65.000 kunder i kommunene Ålesund, Giske, Sula, Fjord, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda og Eid.

Kontakt