Nå kan oppdrettsanlegg legges lenger ut fra land. Med høyspent.

Verdens første oppdrettsanlegg til havs ligger utenfor Trøndelagskysten og erfaringene herfra vil bestemme om flere ønsker å følge etter. En begrensning har så langt vært at anlegg som legges langt ut fra land ikke får strømforsyning og blir avhengige av å bruke dieselaggregat. Med de forurensingsproblemene det gir.

Kraftmontasjen har ansvaret for strømforsyning og drift til flere oppdrettsanlegg og kjenner bransjen godt. Sammen med Mowi (Marine Harvest) har vi sett på mulighetene for å benytte høyspent til å føre strømmen ekstra langt ut fra land.

Kraftmontasjen har kompetanse til å legge ut sjøkabel med 11 kilovolt, over 10 ganger mer enn de vanlige (1000 volt) som har vært benyttet tidligere. Det gjør at det nesten ikke vil være begrensninger på hvor langt ut til havs oppdrettsanleggene kan være. Dette gir nye muligheter for oppdrettsnæringen og vil bidra til besparelser både på miljø og være kostnadsbesparende i forhold til drift.

Kraftmontasjen har ansvaret for drift og vedlikehold av høyspentanlegget som går til Mowi Feed sitt anlegg på Valsneset i Bjugn. Her er det 11 høyspenttrafoer.

Disse krever en driftsleder som har ansvaret for sikkerheten og opplæring av folk som betjener anlegg og utstyr, bl.a. betjening av bryterne. Denne type oppdrag krever høyt fokus på HMS arbeidet som til enhver tid har førsteprioritet.

Kontakt