Bærekraftig energiløsning – sjøkabel i Ballangen

Implementeringen av sjøkabelen forventes å effektivisere driften og støtte selskapets fremtidige vekstplaner.

Ballangen Sjøfarm AS, et ledende oppdrettsselskap kjent for sin årlige produksjon av 10 000 tonn laks i Ofotfjorden, med lokaliteter i Evenes og Narvik kommuner, har tatt et betydelig steg mot mere bærekraftig drift. I samarbeid med Kraftmontasjen AS har selskapet nylig installert en høyspent sjøkabel på hele 1859 meter for å forsyne deres oppdrettsanlegg på Kvernes i Narvik kommune med strøm.

Den omfattende infrastrukturen som Ballangen Sjøfarm har implementert inkluderer:

  • En sjøkabel på rundt 1859 meter som strekker seg fra grensesnittet til nettselskapet til 28196 Kvernes, Un=22kV.
  • En plassbygd strømfordelingsstasjon på oppdrettsanlegget.
  • Et 22kV koblingsanlegg med to bryterfelt.
  • En 22/0,415kV, 500kVA transformator på oppdrettsfasiliteten.
  • Nødvendig høyspentutstyr.

Med dette initiativet understreker Ballangen Sjøfarm sitt engasjement for bærekraftige løsninger og reduserer sitt miljøavtrykk. Implementeringen av sjøkabelen forventes å effektivisere driften og støtte selskapets fremtidige vekstplaner.

Selskapets 45 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utviklingen skal være positiv og gi langsiktig vekst. Det foreligger klare klimamål og en tydelig strategi for investering i bærekraftige løsninger for samfunnsmessig rasjonell drift. Dette innebefatter blant annet at Ballangen Sjøfarm jobber aktivt for at alle lokaliteter som er i bruk, holder en akseptabel miljøstandard og ikke medfører større utslipp av næringssalter og organisk materiale enn det mottakeren tåler.

Kontakt