Testing av landstrøm av Kraftmontasjen hos Lerøy

En lørdag morgen kom en forespørsel fra Lerøy om muligheten til å
teste landstrøm. Kraftmontasjen, med Johan Alstad i
spissen, reagerte raskt på invitasjonen og var til stede for å delta i
testingen, som ble satt svært stor pris på.

Testingen begynte klokken 09:05 og varte helt til 22:30. Den omfattende
loggen som ble ført, viser at det ble gjennomført 17 tilkoblinger og
frakoblinger av landstrøm mot båten, inkludert inn- og utfasing av
landnettet.

Samtlige tester av landstrømsforbindelsen fungerte feilfritt, og båten
holdt seg stabil og tilkoblet landstrømmen uten problemer gjennom
hele testingen, både ved tilkobling og frakobling.

Alstad var til stede til lunsj og fikk observere tilkoblinger og frakoblinger,
inkludert en simulert lastetest på 1560 kW, som representerer omtrent
den lasten båten vil ha når den er lastet med fisk. Etter å ha sjekket
anlegget inne i kontaineren, som inkluderte temperaturkontroller og
andre forhold, ble det konstatert at alt så bra ut uten noen alarmer.
Gjentatte tilkoblinger og frakoblinger med samme last ble gjennomført
uten problemer, for å simulere en lastet båts ankomst og avreise.

I løpet av testingen ble det også gjennomført øvelser om bord, inkludert
en simulert black out-test mens båten var tilkoblet landstrøm. Testen
viste at batteriet fungerte som en form for “black out preventer”, da det
tok over lasten da landstrømmen falt ut. Batteriet klarte å opprettholde
strømforsyningen til generatoren kunne ta over, i samsvar med de
etablerte sikkerhetsprotokollene.

Mot slutten av testingen ble det gjennomført en ny lastetest på
landstrøm med en belastning på ca. 3300 kW. Etter omtrent 45 minutter
oppstod det en uventet situasjon. Da effekten mot Siemens-utstyret
oversteg 90% av tillatt effekt, begynte batteriet gradvis å tømmes. Dette
førte til at båten automatisk forsøkte å gå over til drift med generator
da lasten økte. Prosessen med å starte generatorer resulterte i en
automatisk reduksjon av belastningen på fiskepakken for å unngå
overbelastning.

Under denne prosessen forsøkte landstrømmen å koble seg ut på grunn
av de betydelige lastendringene, og da båten hadde vært koblet parallelt
med landstrømmen for lenge, ble koblingen om bord ustabil, noe som
er i tråd med reglene som begrenser tiden for parallell tilkobling. Til
tross for denne ustabiliteten, ble det ikke registrert noen black out,
ettersom Siemens-systemet om bord håndterte og reduserte lasten for
å forhindre dette.

Da landstrømsbryteren på skipet ble utløst, ble koblingen til
landstrømmen naturligvis også utløst, og til tross for dette kunne ikke
de to siste alarmene tilbakestilles. Supportteamet til Blueday hadde
ikke tilgang til en datamaskin for å kunne koble seg opp eksternt og
hjelpe på det tidspunktet. Problemet ble loggført, og det var planlagt å
se nærmere på det påfølgende mandag. Dessverre var det ikke mulig å
kvittere for alarmene eller prøve å koble til igjen på grunn av dette, og
da teamet forlot Jøstenøya, var det alarmer i anlegget som hindret
videre tilkobling.

Kraftmontasjen og Lerøy har demonstrert suksess i testene av
landstrøm, men det gjenstod noen tekniske finjusteringer som skulle
håndteres i samarbeid med Blueday support for å sikre en smidig
overgang og operasjonell stabilitet ved landstrømstilkoblingene
fremover.

Kontakt