Elektrifisering reduserer CO2-utslipp og driftskostnader

Mowi ASA i samarbeid med Kraftmontasjen har satt i gang en banebrytende satsing på miljøvennlig drift ved deres oppdrettsanlegg på Valøyan, Hitra.

Det ble opprettet en sjøkabel fra landstrømanlegg til
oppdrettsanlegget, som en del av en overordnet plan for elektrifisering
og en grønn transformasjon i havbruksnæringen. Sjøkabelen erstatter
dieselgeneratordriften og forventes å resultere i en merkbar reduksjon i
utslippene.

Miljømessige fordeler av denne omleggingen inkluderer betydelige
forbedringer:

 • HMS-forbedringer: Reduksjon i støy både på anlegget og i
  nærområdet vil gi positive helse- og miljøeffekter for lokalbefolkningen
  og arbeidere.
 • Drifts- og vedlikeholdsbesparelser: Mindre behov for drift og
  vedlikehold av eksisterende dieselgenerator vil føre til betydelige
  kostnadsreduksjoner.
 • Reduserte utgifter: Reduserte utgifter knyttet til dieselinnkjøp og
  andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Forberedelse for fremtidige elektrifiseringsprosjekter
Implementeringen av sjøkabelen legger grunnlaget for elektrifisering av
båter som bidrar til utslippsreduksjon i oppdrettsnæringen. Dette er et
viktig skritt i Mowi sitt miljøarbeid, og kanskje kan denne endringen
inspirere andre i bransjen til lignende bærekraftige initiativer.

Kontakt