Ny nettstasjon for hurtigbåtlading fullført på Brekstad

Dette er et viktig skritt i retning av et mer bærekraftig transportnettverk
i Ørland kommune og kan potensielt være en modell for lignende
prosjekter i andre deler av landet.

Trøndelag fylkeskommune har nylig ferdigstilt konstruksjonen av en ny nettstasjon ved fergeleiet for hurtigbåter i Brekstad, Ørland kommune. Denne nettstasjonen har hurtiglading med en kapasitet på 5MVA, fordelt på to transformatorer med hver sin kapasitet på 2,5MVA.

Kraftmontasjen har spilt en sentral rolle i dette banebrytende prosjektet som har som mål å styrke infrastrukturen for hurtigbåtlading i regionen. Anbudsinvitasjonen for prosjektet inkluderte flere viktige krav som tilbyderne måtte oppfylle. Blant annet skulle tilbyder sørge for en entreprenør for gravearbeidene. I tillegg måtte arbeidet utføres i henhold til gjeldende REN-blad, som er retningslinjer for elektriske anlegg i Norge.

Prosjektet ble ikke ansett som ferdigprosjektert av Nettselskapet AS.

Denne nyetableringen av nettstasjon for hurtigbåtlading vil være en betydelig ressurs for å møte den økende etterspørselen etter ladetjenester for hurtigbåter. Tiltaket understreker fylkeskommunens engasjement for å forbedre transportinfrastrukturen og legge til rette for mer miljøvennlige alternativer innenfor kollektivtransport i regionen. Denne investeringen markerer et viktig skritt i retning av et mer bærekraftig transportnettverk i Ørland kommune og kan potensielt være en modell for lignende prosjekter i andre deler av landet.

Kontakt