Cruiseskipene i Ålesund har fått landstrøm

Kraftmontasjen var med på å gi Ålesund renere havn og reduserte klimautslipp. Vi bygde føringsveiene for landstrøm til cruiseskipene som anløper jugendbyen.

Ålesund havn med cruiseskip
Cruiseskipene legger til ved Storneskaia og Prestebrygga i Ålesund. Foto: Getty Images

Kraftmontasjen var med på å gi Ålesund renere havn og reduserte klimautslipp. Vi bygde føringsveiene for landstrøm til cruiseskipene som anløper jugendbyen.

I 2019 bevilget Enova 26 millioner kroner til å bygge landstrømanlegg for cruiseskipene som legger til på Storneskaia og Prestebrygga i Ålesund.

Tilgang på landstrøm gjør det mulig for skipene å stenge av egne motorer mens de ligger til kai.

Kraftmontasjen bygde føringsveiene på vegne av firmaet Plug Ålesund AS.

To omformeranlegg skulle kunne levere strøm til hvert sitt cruiseskip på 11 kV og 6,6 kV, og på 50 Hz og 60 Hz med inntil 16 MVA på hvert punkt ved 11 kV (9,6 MVA på 6,6 kV).
Total samtidig kapasitet er begrenset til 20 MVA ved 11 kV.

Landstrømanlegget forsynes via en egen nettstasjon som er integrert i omformerstasjonsbygget. Fra omformeranlegget føres det strøm og signal ut til tre uttakspunkt: ett på Prestebrygga og to på Storneskaia (se bildet over).

Kablene ble trukket i rørføringer som var festet i ståloppheng under eksisterende kaianlegg.
Rørene krysser Ålesundet, og her er de forankret på sjøbunnen.

Mørenett leverer strøm til omformeranlegget fra sentrum trafo via kabel i sjø fra Meierikaia som ligger lenger øst i Ålesund. Kablene til Mørenett føres i land på østendene av Storneskaia der de føres videre inn til nettstasjonen, i trekkerør festet i ståloppheng under eksisterende kaianlegg, parallelt med PLUG Ålesunds rørføringer.

Kontakt