Fiber til folket

Fiber binder landet sammen, gir like muligheter og fordeler kunnskap likt mellom bygd og by. Og nettet må slett ikke graves ned. Den finnes enklere og raskere måter

Stadig oftere kommer fiberkabelen med etterlengtet bredbånd gjennom lufta til fjell og fjord. Vi har lagt flere høyhastighets fiberbredbånd i høyspentmastene. Det lengste fra Roan på Fosen til Overhalla i Namdalen, en strekning på 150 kilometer. Fiberkabel påvirkes ikke av elektromagnetisk støy og har nær ubegrenset kapasitet.

Enklere, raskere, rimeligere

Lagt i de eksisterende høyspent-mastene kan bredbånd monteres effektivt med stabil forbindelse og imøtekomme et raskt voksende behov for kommunikasjon, informasjon og underholdning. Det er enklere, raskere og rimeligere, samtidig som vi får en robust løsning uten å ødelegge kulturlandskapet eller at signalene i fiberen blir forstyrret.

Montering av fiber i høyspentmaster

Kraftmontasjen har lang erfaring med opphenging av fiber i høyspentmaster både for Rissa Kraftlag og Sodvin Energi og Fiber. Arbeidet omfatter koordinering med netteier, planlegging av trase med nødvendige behov for utkoblinger mot netteier, nedtappinger av fiber samt kvalitetsikring av linjer med nødvendige bardunering ved behov. Det er gjennom de senere år montert mange titalls kilometer med fiber i høyspent-mastene på Fosen og i Hemne. Dette er en kostnadseffektiv måte å få frem fiber til folket når det er litt avstand mellom bebyggelsen og grunnforhold er utfordrende.

Kontakt