Illustrasjonen viser Norsk kyllings nye produksjonsanlegg på Orkanger. Copyright: Reitangruppen/arkitekt Cleve Broch AS

Innovative løsninger til Norsk Kylling

Norsk Kylling har bygd nytt, energismart produksjonsanlegg på Orkanger. Kraftmontasjen forsyner anlegget med 20 megawatt strøm via seks store høyspenttrafoer.

Kraftmontasjen har bistått med prosjektering og planlegging av strømforsyningen til anlegget som er en av landets største næringsmiddelfabrikker.

Det fremtidsrettede anlegget på Orkanger er banebrytende innen energibruk og nye løsninger, og utgjør starten i etableringen av en næringsmiddelklynge i området. Blant annet Sintef har vært med på å utvikle nye, energismarte løsninger til Norsk kylling.

Norsk Kylling eies av Rema 1000, og den nye fabrikken er navet i en gedigen satsning på landbruk og matproduksjon gjennom hele verdikjeden for hvitt kjøtt i Midt-Norge.

Fabrikken har innovative løsninger for lagring og styring av energi. Dette reduserer CO2-utslippet betydelig, og gir er et svært lavt klimaavtrykk sammenlignet med bransjens standard.

Kontakt