Illustrasjonen viser Norsk kyllings nye produksjonsanlegg på Orkanger. Copyright: Reitangruppen/arkitekt Cleve Broch AS

Innovative løsninger til ny næringsmiddelfabrikk

Norsk Kylling bygger nytt, energismart produksjonsanlegg på Orkanger. Kraftmontasjen forsyner anlegget med 20 megawatt strøm via seks store høyspenttrafoer.

Kraftmontasjen har bistått med prosjektering og planlegging av strømforsyningen til anlegget som kommer til å bli en av landets største næringsmiddelfabrikker.

Det fremtidsrettede anlegget på Orkanger vil være banebrytende innen energibruk og nye løsninger, og utgjør starten i etableringen av en næringsmiddelklynge i området. Blant annet Sintef har vært med på å utvikle nye, energismarte løsninger til Norsk kylling.

Norsk Kylling eies av Rema 1000, og den nye fabrikken blir navet i en gedigen satsning på landbruk og matproduksjon gjennom hele verdikjeden for hvitt kjøtt i Midt-Norge.

Fabrikken vil ha innovative løsninger for lagring og styring av energi. Dette vil redusere CO2-utslippet betydelig, og gir er et svært lavt klimaavtrykk sammenlignet med bransjens standard.