Høyspentmast i norsk fjordlandskap.

Kraftmontasjen fikk viktig kontrakt med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har gitt Kraftmontasjen ansvaret som driftsleder for ett av deres høyspenningsanlegg.

Vi skal bistå Forsvarsbygg innen sikkerhetskritisk infrastruktur og sikre at anleggene er i forskriftsmessig stand, fra analyser og administrasjon til praktisk drift.

Kraftmontasjen har i dag driftslederansvar for flere slike anlegg og kontrakten med Forsvarsbygg er en viktig tillitserklæring.

Gjør Norge tryggere
En av Forsvarsbygg sine viktigste oppgaver er å bidra til å gjøre Norge tryggere og bistå eiere og brukere av kritiske bygg og infrastrukturer med å sikre sine verdier og sin funksjon.

Forsvarsbygg leverer også rådgivningstjenester innen prosjektering, analyse og gjennomføring av sikkerhetstiltak, samt forskning og utvikling. Høyspentanleggene er en viktig brikke i dette.

Kraftmontasjen skal bistå Forsvarsbygg på en rekke områder knyttet til høyspentanleggene. Vi kan utarbeide risikoprofiler for disse anleggene, og ivareta sikkerhetsrollen ved arbeid i høyspent rom.

Vi vil videre ha den formelle driftsansvarsavtalen for vedlikehold og drift av høyspent arbeid i henhold til DSB sine krav. Dette innebærer bl.a. kontroll med, og drift av anleggene, og vil få ansvar for å utstede sikkerhetskort til kvalifisert personell og koordinere adgang til anleggene.

Alle sertifiseringer
Når det gjelder denne type oppdrag kan Kraftmontasjen bistå med utforming av søknader til NVE ved behov for eventuelle konsesjoner. Vi vil også koordinere og utarbeide avtaler for grensesnitt mot, og samarbeid med, nettselskapene med underliggende kontrakter.

Kraftmontasjen har alle sertifiseringer og godkjenninger knyttet til høyspent som gjør at vi kan påta oss et bredt spekter av oppgaver. I dag har vi driftslederansvaret for 11 slike anlegg, og alle er kontrakter vi har vunnet i løpet av det siste halvannet året.