Høyspentmast i norsk fjordlandskap.

Kraftmontasjen med viktig kontrakt hos Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har gitt Kraftmontasjen ansvaret som driftsleder for ett av deres høyspenningsanlegg.

Kraftmontasjen bistår Forsvarsbygg innen sikkerhetskritisk infrastruktur og sikrer at anleggene er i forskriftsmessig stand, fra analyser og administrasjon til praktisk drift.

Kraftmontasjen har driftslederansvar for flere slike anlegg og kontrakten med Forsvarsbygg var nok en viktig tillitserklæring.

Gjør Norge tryggere
En av Forsvarsbygg sine viktigste oppgaver er å bidra til å gjøre Norge tryggere og bistå eiere og brukere av kritiske bygg og infrastrukturer med å sikre sine verdier og sin funksjon.

Forsvarsbygg leverer også rådgivningstjenester innen prosjektering, analyse og gjennomføring av sikkerhetstiltak, samt forskning og utvikling. Høyspentanleggene er en viktig brikke i dette.

Kraftmontasjen bistår Forsvarsbygg på en rekke områder knyttet til høyspentanleggene. Vi utarbeider risikoprofiler for disse anleggene, og ivaretar sikkerhetsrollen ved arbeid i høyspent rom.

Vi har formell driftsansvarsavtale for vedlikehold og drift av høyspent arbeid i henhold til DSB sine krav. Dette innebærer bl.a. kontroll med, og drift av anleggene, og har ansvar for å utstede sikkerhetskort til kvalifisert personell og koordinere adgang til anleggene.

Alle sertifiseringer
Når det gjelder denne type oppdrag bistår Kraftmontasjen med utforming av søknader til NVE ved behov for eventuelle konsesjoner. Vi koordinerer og utarbeider avtaler for grensesnitt mot, og samarbeid med, nettselskapene med underliggende kontrakter.

Kraftmontasjen har alle sertifiseringer og godkjenninger knyttet til høyspent som gjør at vi kan påta oss et bredt spekter av oppgaver.

Kontakt