Hovedbygningen NTNU Gløshaugen

Oppdatering av strømforsyning hos NTNU

Kraftmontasjen har installert trafostasjon og SD-anlegg (sentralt driftsovervåkningsanlegg) på Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim.

Det forrige anlegget ble montert den gang lærestedet het NTH og de fleste på Gløshaugen gikk i hvite frakker.

Det nye anlegget er kompakt, berøringssikkert og utstyrt med et SD-anlegg som gir økt sikkerhet og kontroll. Dette er ekstra kritisk i et miljø som har en av landets største samlinger av datakraft.

Kritisk for virksomheten
Dagens NTNU er en teknologisk høyborg som er ekstra sårbar for forstyrrelser eller bortfall i strømforsyningen. Ved en rekke institutter pågår kontinuerlige målinger, eksperimenter og forskningsprosjekter.

Alle er avhengige av nøyaktige data og pålitelig strømforsyning, døgnet rundt og året igjennom.

Kraftmontasjen strekker kabler til ny trafostasjon på NTNU Gløshaugen.
Kobling av høyspentkabel krever høy presisjon og maksimal konsentrasjon.

Krevende presisjonsarbeid
Høyspenttrafoene er hjertet i forsyningsnettet til NTNU. Det er i seg selv en krevende oppgave å bytte et trafoanlegg ved å skjøte fra en eksisterende høyspentkabel til et nytt koblingsanlegg. Det krever ekstrem nøyaktighet og høyt fokus på HMS og sikkerhet.

Samtidig måtte overgangen skje uten at brukerne merket noe som helst. Vi monterte et midlertidig koblingsanlegg, rev det gamle anlegget og etablerte et nytt koblingsanlegg.

Nytt SD-anlegg, som Kraftmontasjen har installert, styrer og overvåker det lokale energinettet og sørger for at strømmen automatisk kobles tilbake ved bortfall, og styres i nye retninger ved brudd eller andre uhell. Dermed unngås uønskede hendelser, driftsfeil og mulig havari for måleinstrumenter og datamaskiner.

Kontakt