Drift & Vedlikehold

Vi sørger for riving, jording og kontroll av linjer.

Vi har tilsyn med vindmølle på Bessakerfjellet.

Kontakt